Tantervfejlesztés

Tantervfejlesztés

"...a tanterv alatt a legtöbben a tanítás és nem a tanulás tervét értik. A terv szó a legtöbb ember számára olyan dolgot jelöl, mint amilyen a „menetrend” vagy a „műszaki terv”, amelyek lényegi eleme az, hogy nem szabad eltérni tőlük, viszont a tanulás természete kizárja azt, hogy a tervezéséről értelmes módon ilyen értelemben beszéljünk. A tervezés itt sokkal jobban hasonlít egy sakkjátszma megtervezéséhez: nyitott forgatókönyvek sokasága kell, hogy a fejünkben legyen, amelyek közül a partnerünk lépéseitől függően választunk, és amelyeket folyamatosan adaptálunk a kialakult helyzethez. De hasonlítható ahhoz is, amit az építész csinál, amikor megalkot egy új épületet: ez az, amit a design szó jelöl." (Halász Gábor)

   

Kedves Kollégák! 

 

Ez az oldal EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben című projekt keretében létrejött tudásanyag megosztására, terjesztésére, a korszerű képzésfejlesztési szemlélet népszerűsítésére jött létre. 

 

A projekt „kézzelfogható” eredménye az itt publikált, a projektet vezető neves oktatásfejlesztési szakemberek által összeállított Kézikönyv, amely befogadható terjedelemben tartalmazza a hatékony képzésfejlesztéshez szükséges minimális tudást, szemléletet. E Kézikönyv a képzésfejlesztésben érintett, de akár csak saját kurzusát átgondolni tervező oktatók, az abban segítő oktatásszervező kollégák számára ajánlott olvasmány: a tudatos, korszerű curriculum-design, azaz a képzési program fejlesztés támogató eszköze. 

 

A „nem kézzelfogható” eredmény talán még fontosabb: mindaz a több mint 60 résztvevő által a workshopokon elsajátított tudás, tapasztalat, megélt élmény, olykor rácsodálkozás remélhetőleg visszaköszön a tanszéki/intézeti értekezletekben, a kollegiális beszélgetésekben, amelyek tárgya a képzések jobbá tétele. 

 

A projekt keretében néhány kolléga a képzésfejlesztési folyamat facilitálására is képessé vált, őket keressék bizalommal, ha kérdésük van, tanácsra lenne szükségük. E kollégák között vannak oktatók, akik saját képzéseik átgondolása során is szereztek személyes tapasztalatokat képzésfejlesztésben, mind curriculum, mind oktatási módszertani szinten, és vannak oktatásszervezési szakemberek, akik a szabályozási környezet megismerésében, az adminisztrációs feladatok elvégzésében lehetnek segítségükre. Keressék őket bizalommal! 

Mindannyiunk közös célja - egyéni és intézményi értelemben is - a korszerű, népszerű, eredményes képzéseink folyamatos (tovább)fejlesztése.  

 

Mindehhez jó munkát kívánok! 

 

Lengvárszky Attila 

oktatási igazgató