Révai László

ügyvivő
72/501-500/12229
revai.laszlo@pte.hu
Feladatai

közreműködik
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, tervek, statisztikák elkészítésében,
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási és adminisztratív feladatok ellátásában

- kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel, valamint külső szervezetekkel