Vinter Miklós

igazgatóhelyettes
72/501-500/12229
vinter.miklos@pte.hu
Feladatai

- részvétel az Oktatási Igazgatóság munkájának szervezésében, irányításában, gazdálkodásának tervezésében
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése
- az oktatási igazgató munkájának támogatása
- az oktatási igazgató helyettesítése
- közreműködés az oktatással összefüggő, valamint működési és szervezetfejlesztési, stratégiai anyagok kidolgozásában, előzetes tanulmányok készítésében
- kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel, valamint külső szervezetekkel