Lengvárszky Attila

oktatási igazgató
72/501-500/12454
lengvarszky.attila@pte.hu
Feladatai

- ellátja az oktatással, illetve hallgatókkal kapcsolatos feladatok egyetemi szintű irányítását és felügyeletét,
- szervezi, irányítja az Oktatási Igazgatóság tevékenységét,
- oktatással összefüggő, valamint működési és szervezetfejlesztési stratégiai anyagokat dolgoz ki, előzetes tanulmányokat, elemzéseket készít és készíttet,
- közreműködik a hallgatókat érintő, valamint az oktatással kapcsolatos egyéb egyetemi szabályzatok, utasítások előkészítésében, bizottsági munkában
- szakmailag képviseli és irányítja a kari tanulmányi osztályokat az egyetemi szintű feladatok előkészítésében, és végrehajtásában,
- ellátja a PTE integrált pécsi köznevelési intézményének törvényességi felügyeletét és ellenőrzését, valamint a Rektor által delegált fenntartói jogokat.