Titkárság

Az iroda munkatársai: 

Lengvárszky Attila

oktatási igazgató
Telefonszám: 
72/501-500/12454
Feladatai: 

- ellátja az oktatással, illetve hallgatókkal kapcsolatos feladatok egyetemi szintű irányítását és felügyeletét,
- szervezi, irányítja az Oktatási Igazgatóság tevékenységét,
- oktatással összefüggő, valamint működési és szervezetfejlesztési stratégiai anyagokat dolgoz ki, előzetes tanulmányokat, elemzéseket készít és készíttet,
- közreműködik a hallgatókat érintő, valamint az oktatással kapcsolatos egyéb egyetemi szabályzatok, utasítások előkészítésében, bizottsági munkában
- szakmailag képviseli és irányítja a kari tanulmányi osztályokat az egyetemi szintű feladatok előkészítésében, és végrehajtásában,
- ellátja a PTE integrált pécsi köznevelési intézményének törvényességi felügyeletét és ellenőrzését, valamint a Rektor által delegált fenntartói jogokat.

Vinter Miklós

igazgatóhelyettes
Telefonszám: 
72/501-500/12432
Feladatai: 

- részvétel az Oktatási Igazgatóság munkájának szervezésében, irányításában, gazdálkodásának tervezésében
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése
- az oktatási igazgató munkájának támogatása
- az oktatási igazgató helyettesítése
- közreműködés az oktatással összefüggő, valamint működési és szervezetfejlesztési, stratégiai anyagok kidolgozásában, előzetes tanulmányok készítésében
- kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel, valamint külső szervezetekkel

Bujáki Boglár

igazgatósági asszisztens
Telefonszám: 
72/501-500/12480
Feladatai: 

- ellátja az Oktatási Igazgatóság postázási és kézbesítési feladatait,
- gondoskodik az oktatási igazgató levelezésének lebonyolításáról,
- szervezi az oktatási igazgató találkozóit, megbeszéléseit, gondoskodik az utazási feltételek biztosításáról, a személygépkocsi rendelések ügyintézéséről,
továbbá közreműködik
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, tervek, statisztikák elkészítésében,
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási és adminisztratív feladatok ellátásában.

Révai László

ügyvivő
Telefonszám: 
72/501-500/12407
Feladatai: 

közreműködik
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, tervek, statisztikák elkészítésében,
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási és adminisztratív feladatok ellátásában

- kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel, valamint külső szervezetekkel

 


Az Oktatási Igazgatóság küldetésnyilatkozata:

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet Oktatási Igazgatósága az Egyetem oktatással, sporttal, speciális hallgatói szolgáltatásokkal és a közneveléssel kapcsolatos, egyetemi központi feladatokat ellátó szervezeti egysége.

Célunk, hogy a hallgatókat, az oktatókat, a tanulmányi adminisztrációban és a hallgatói szolgáltatások területén foglalkoztatott munkatársainkat, valamint az Egyetem köznevelési intézményeiben dolgozókat minél magasabb színvonalon szolgáljuk, ezáltal hozzásegítsük diákjainkat, hallgatóinkat végzettségük megszerzéséhez.

Fontos törekvésünk, hogy a Pécsi Tudományegyetemen dolgozók munkáját és az Egyetem vezetésének döntés előkészítését magas színvonalon támogassuk.

A minőségi tanuló és hallgató létszám stabilizálásával hozzásegítjük a Pécsi Tudományegyetemet ahhoz, hogy a képzéseiben résztvevők számára korszerű tudást és versenyképes végzettséget biztosítson.

Meggyőződésünk, hogy feladataink magas színvonalon történő ellátása a hallgatói elégedettség növelésével, valamint a munkatársak lojalitásának erősítésével hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem stratégiai céljainak megvalósulásához, összességében pedig a Pécsi Tudományegyetem hírnevének öregbítéséhez.

 

 

 

A Titkárság feladatai:

Az Oktatási Igazgatóság Titkársága ellátja
- az Oktatási Igazgatóság postázási és kézbesítési feladatait;
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási és adminisztratív feladatokat;
továbbá közreműködik
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, tervek, statisztikák elkészítésében;
- az oktatáselemzési feladatok ellátásában;
- az oktatással kapcsolatos koncepciók kidolgozásában és megvalósításában.

Levél Csapda