Magdali Csaba

irodavezető, fogyatékosügyi koordinátor
72/501-500/24015
magdali.csaba@pte.hu
Feladatai

Támogató Szolgálat Vezetőként:
- Dokumentációs és iratkezelési rend biztosítása
- Működési feltételrendszer biztosítása (tárgyi, személyi pénzügy) 
- Szolgálatásszervezési feladatok (Esetmenedzselési feladatok, Szolgáltatás tervezése, Szolgáltatás koordinálása, szervezése, munkaértekezlet, esetmegbeszélés, szupervízió, - Ellátotti és munkavállalói jogok védelméhez kapcsolódó feladatok végzése).

Fogyatékosügyi koordinátorként:
- Részvétel a hallgatók tanulmányi és vizsgakedvezményeinek elbírálásban, nyilvántartásában. kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, segítőikkel,
- Fogyatékossággal  élő  hallgatók  tanulmányai,  vizsgái során  alkalmazható  segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
- Javaslattétel  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  tanulmányainak  segítését   szolgáló  normatív  támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.