Támogató Szolgálat

Magdali Csaba

irodavezető, fogyatékosügyi koordinátor
magdali.csaba@pte.hu
72/501-500/24015

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékossággal élő egyetemi polgárok segítése, önálló életvitelének kialakítása és megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások, különös tekintettel az oktatási szolgáltatások elérésének segítésével, mindezt az érintettek aktív közreműködésével.

Az ellátás hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, kiemelten a felsőfokú végzettség megszerzéséhez és a munkaerőpiacra való felkészüléshez.

A Támogató szolgálat feladatai elsősorban a PTE fogyatékkal élő hallgatóinak támogatás nyújtása, a tanulmányok, a szállítás, segítségnyújtás, a mentálhigiénés és egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás, a közösségi élet és a munkaerőpiaci lehetőségek terén. 

A Szolgálat segítséget nyújt az órai jegyzetek digitalizálásában, speciális eszközök kölcsönzésében, könyvtárhasználat segítésében, mikrobusza a fogyatékkal élők rendelkezésére áll. A szolgálat célja a fogyatékkal élő hallgatók lelki egészség elősegítése, és megőrzése, ennek érdekében a mentálhigiénés szakember, prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat, valamint a szolgálatot igénybevevők állapotváltozásának észlelése, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítja. 

A munkaerő-piacon, álláskeresés kihívásaira való felkészítési programok szervezése, lebonyolítása, állásajánlatok gyűjtése, közvetítése valamint közös programok szervezése az integráció elősegítésének érdekében.