Tóth Attiláné Molnár Valéria

Karrier tanácsadó
06/30/176 7481
molnar.valeria@pte.hu
Feladatai

Egyéni tanácsadások tartása középiskolások és hallgatók számára: grafológia, mentálhigiéné, életpálya és pályaorientáció.


Középiskolások döntését, öntájékozódásukat segítő szakmai anyagok készítése.


Szakmai együttműködés a tanácsadókkal, munkatársak mentorálása.