Központi Tanulmányi Iroda

Bán Terézia

hallgatói referens
infokti@pte.hu
72/501-681 72/501-500/22362

Bánkuti Zsanett

tanügyigazgatási munkatárs
bankuti.zsanett@pte.hu
06 72/501-500/22545

Tahi Éva

tanulmányi referens
infokti@pte.hu
72/501-681

Közösen a hallgatókért!

A KTI célja, hogy a hallgatók a lehető legkisebb idő- és energiaráfordítással intézhessék a tanulmányaikhoz kapcsolódó adminisztratív és pénzügyeket. Ennek megvalósítása érdekében a hallgatók számára mind személyesen, mind telefonon, mind írásban rendelkezésre állunk.

Célunk továbbá, hogy tevékenységünkkel támogassuk a Karok munkáját a hallgatók legnagyobb megelégedésére. 

Fontos számunkra, hogy a hallgatók – akár a felvételi eljárás alatt, akár tanulmányaik során, akár azok befejezése után – elégedetten gondoljanak a PTE-re és jó hírünket keltsék.

A KTI oktatásadminisztrációs tevékenysége kiterjed a hallgatók részére fizetendő juttatásokkal, a hallgatók által fizetendő díjakkal, képzési szerződésekkel, átsorolással, diákhitellel és diákigazolvány ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Szervezi és lebonyolítja a felvételi eljárással kapcsolatos ügymenetet, valamint oktatásszervezési területen ügyfélszolgálati adminisztrációs tevékenységet folytat.