Oktatásszervezési Iroda

Az Oktatásszervezési iroda feladata az oktatásra vonatkozó koncepció kidolgozása és megvalósítása. Az Egyetem szaklétesítési, szakindítási feladatait felügyeli, koordinálja, végrehajtja, kapcsolatot tart a kari akkreditációs felelősökkel, valamint külső szervekkel. A duális, felnőttképzési és iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos eljárásokat regisztrálja, közreműködik az oktatási folyamatok minőségbiztosításának feladataiban. 

Oktatásstratégiai feladatai közé tartozik többek között a képzésekkel kapcsolatos beszámolók, éves képzési tervek, statisztikák készítése, az oktatási koncepció gondozása, a koncepcióban megfogalmazott feladatok teljesülésének nyomon követése.

Szabályzatok:

A szaklétesítés és a szakindítás rendje, valamint az oktatási együttműködések és a szakok belső ellenőrzésének alapvető szabályai  a Pécsi Tudományegyetemen

A PTE oktatási együttműködéseinek szabályzata (hatályon kívül)

Oktatási együttműködési megállapodásminták

Együttműködési keretmegállapodás_minta

Átoktatási megállapodás_minta

Szándéknyilatkozat tervezet_minta

NEPTUN kérvények

Szakirányú továbbképzések - kérvény:

A szakindításhoz kapcsolódó számítási módszertan

Szakindításhoz szükséges gazdaságossági számítás

A képzési és kimeneti követelmény részei

A 2017. december 5-i előadás anyaga:

A szakindításról