Montag Brigitta

személyi segítő
72/501-500/24014
montag.brigitta@pte.hu
Feladatai

- Személyi segítés az alapvető szükségletek kielégítésére
- Felhatalmazása alapján közreműködik a hallgatói érdekképviseletben
- Segíti a A15 egyéb irányú szolgáltatásokhoz való hozzájutást
- Közreműködik az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában
- Oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt
- Tanulmányokhoz, egytemi élethez kapcsolódó adminisztrációban segít. 
- Részt vesz a hallgatók kísérésében