University of Pécs

University of Pécs

 

 

Oktatásszervezési Iroda

Az iroda munkatársai: 

dr. Vaszari Judit

irodavezető
Telefonszám: 
72/501-500/12132
Feladatai: 

• szaklétesítésekkel, szakindításokkal, programok engedélyezésével kapcsolatos feladatok koordinálása, kapcsolattartás a kari akkreditációs felelősökkel valamint a külső szervekkel;
• a szaklétesítési, szakindítási anyagok formai ellenőrzése, segítségnyújtás a karoknak, a dokumentumok továbbítása a szükséges eljárásra;
• az Oktatási és Kredit Bizottság munkájában való részvétel, a bizottság titkári feladatainak ellátása;
• a szaklétesítés és szakindítás, engedélyezés rendjének kialakítására vonatkozó szabályzat összeállítása;
• az oktatási folyamatok minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátása;
• a Minőségfejlesztési Bizottság munkájában való részvétel;
• oktatásszervezési, oktatásstratégiai, felnőttképzési pályázatokban való részvétel, tanulmányok írása;
• Akkreditációs Iroda képviselete;

Marthy János Tamás

ügyvivő
Telefonszám: 
72/501-500/20121
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Némethné dr. Salamon Krisztina

ügyvivő szakértő
Telefonszám: 
72/501-500/12430; 06/30-437-3258
Feladatai: 

- ellátja a Köznevelési Bizottság titkári teendőit

- közreműködik a köznevelési intézmények fenntartóhoz kapcsolódó feladatainak ellátásában

Szőke László Gergő

szakmai szolgáltató
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Vancsik Péter

szakmai szolgáltató
Telefonszám: 
72/501-500/20122
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Az iroda küldetésnyilatkozata:

Az Oktatásszervezési Iroda célja, hogy napi szinten megszerezze és megossza az információkat intézményi és szakos akkreditációs ügyekben, dokumentumokat elemezzen, véleményezzen és állítson elő. Az Egyetem vezetésének felhatalmazásával elkötelezettek vagyunk az oktatási koncepcióval kapcsolatos tervek minél alaposabb kidolgozásában, valamint az egyetemen folyó oktatás stratégiai tervezésben és az ezzel kapcsolatos tudás megosztásában. 

Munkánk során törekszünk arra, hogy tevékenységünk a Pécsi Tudományegyetem által meghatározott stratégiai és oktatási célok mentén haladjon, az Egyetem minőségi mutatóinak fokozott figyelembe vétele mellett. Célunk, hogy koncepciókkal rávilágítsunk azokra a tényekre, amelyek módosítása nemzetközi viszonylatban is működőképes felsőoktatási intézménnyé formálhatják a Pécsi Tudományegyetemet. 

Az iroda feladatai:

Az Oktatásszervezési iroda feladata az oktatásra vonatkozó koncepció kidolgozása és megvalósítása. Az Egyetem szaklétesítési, szakindítási feladatait felügyeli, koordinálja, végrehajtja, kapcsolatot tart a kari akkreditációs felelősökkel, valamint külső szervekkel. A duális, felnőttképzési és iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos eljárásokat regisztrálja, közreműködik az oktatási folyamatok minőségbiztosításának feladataiban. 

Oktatásstratégiai feladatai közé tartozik többek között a képzésekkel kapcsolatos beszámolók, éves képzési tervek, statisztikák készítése, az oktatási koncepció gondozása, a koncepcióban megfogalmazott feladatok teljesülésének nyomon követése.

Szabályzatok:

A szaklétesítés és a szakindítás rendje, valamint az oktatási együttműködések és a szakok belső ellenőrzésének alapvető szabályai  a Pécsi Tudományegyetemen

A PTE oktatási együttműködéseinek szabályzata (hatályon kívül)

Oktatási együttműködési megállapodásminták

Együttműködési keretmegállapodás_minta

Átoktatási megállapodás_minta

Szándéknyilatkozat tervezet_minta

NEPTUN kérvények

Szakirányú továbbképzések - kérvény:

A szakindításhoz kapcsolódó számítási módszertan

Szakindításhoz szükséges gazdaságossági számítás

A képzési és kimeneti követelmény részei

A 2017. december 5-i előadás anyaga:

A szakindításról

 

 

 

Levél Csapda