Oktatásszervezési Iroda

Az iroda munkatársai: 

dr. Vaszari Judit

irodavezető
Telefonszám: 
72/501-500/12132
Feladatai: 

• szaklétesítésekkel, szakindításokkal, programok engedélyezésével kapcsolatos feladatok koordinálása, kapcsolattartás a kari akkreditációs felelősökkel valamint a külső szervekkel;
• a szaklétesítési, szakindítási anyagok formai ellenőrzése, segítségnyújtás a karoknak, a dokumentumok továbbítása a szükséges eljárásra;
• az Oktatási és Kredit Bizottság munkájában való részvétel, a bizottság titkári feladatainak ellátása;
• a szaklétesítés és szakindítás, engedélyezés rendjének kialakítására vonatkozó szabályzat összeállítása;
• az oktatási folyamatok minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátása;
• a Minőségfejlesztési Bizottság munkájában való részvétel;
• oktatásszervezési, oktatásstratégiai, felnőttképzési pályázatokban való részvétel, tanulmányok írása;
• Akkreditációs Iroda képviselete;

Marthy János Tamás

ügyvivő
Telefonszám: 
72/501-500/20121
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Némethné dr. Salamon Krisztina

ügyvivő szakértő
Telefonszám: 
72/501-500/12430; 06/30-437-3258
Feladatai: 

- ellátja a Köznevelési Bizottság titkári teendőit

- közreműködik a köznevelési intézmények fenntartóhoz kapcsolódó feladatainak ellátásában

Szőke László Gergő

szakmai szolgáltató
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Vancsik Péter

szakmai szolgáltató
Telefonszám: 
72/501-500/20122
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Az iroda küldetésnyilatkozata:

„Jót s jól!”

Az Oktatásszervezési Iroda az Egyetem vezetésének felhatalmazásával és támogatásával elkötelezetten közreműködik a stratégiai oktatási célok megvalósításában az oktatás teljes spektrumában: a bölcsődéktől a posztgraduális képzésekig, az akkreditációtól a kurzusmeghirdetésig. Célunk, hogy napi szinten koordináljuk az Egyetem oktatásszervezésével kapcsolatos feladatait, azzal, hogy biztosítjuk a szakmai információk áramlását az Egyetemen belül és a külső szervek felé-felől. Törekszünk rá, hogy naprakész, megbízhatóan működő tanulmányi rendszer támogassa az egyetemi polgárok munkáját. 

Az iroda feladatai:

Az Oktatásszervezési iroda feladata az oktatásra vonatkozó koncepció kidolgozása és megvalósítása. Az Egyetem szaklétesítési, szakindítási feladatait felügyeli, koordinálja, végrehajtja, kapcsolatot tart a kari akkreditációs felelősökkel, valamint külső szervekkel. A duális, felnőttképzési és iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos eljárásokat regisztrálja, közreműködik az oktatási folyamatok minőségbiztosításának feladataiban. 

Oktatásstratégiai feladatai közé tartozik többek között a képzésekkel kapcsolatos beszámolók, éves képzési tervek, statisztikák készítése, az oktatási koncepció gondozása, a koncepcióban megfogalmazott feladatok teljesülésének nyomon követése.

Szabályzatok:

A szaklétesítés és a szakindítás rendje, valamint az oktatási együttműködések és a szakok belső ellenőrzésének alapvető szabályai  a Pécsi Tudományegyetemen

A PTE oktatási együttműködéseinek szabályzata (hatályon kívül)

Oktatási együttműködési megállapodásminták

Együttműködési keretmegállapodás_minta

Átoktatási megállapodás_minta

Szándéknyilatkozat tervezet_minta

NEPTUN kérvények

Szakirányú továbbképzések - kérvény:

A szakindításhoz kapcsolódó számítási módszertan

Szakindításhoz szükséges gazdaságossági számítás

A képzési és kimeneti követelmény részei

A 2017. december 5-i előadás anyaga:

A szakindításról

 

 

 

Levél Csapda