Támogató Szolgálat

Az iroda munkatársai: 

Magdali Csaba

irodavezető, fogyatékosügyi koordinátor
Telefonszám: 
72/501-500/24015
Feladatai: 

Támogató Szolgálat Vezetőként:
- Dokumentációs és iratkezelési rend biztosítása
- Működési feltételrendszer biztosítása (tárgyi, személyi pénzügy) 
- Szolgálatásszervezési feladatok (Esetmenedzselési feladatok, Szolgáltatás tervezése, Szolgáltatás koordinálása, szervezése, munkaértekezlet, esetmegbeszélés, szupervízió, - Ellátotti és munkavállalói jogok védelméhez kapcsolódó feladatok végzése).

Fogyatékosügyi koordinátorként:
- Részvétel a hallgatók tanulmányi és vizsgakedvezményeinek elbírálásban, nyilvántartásában. kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, segítőikkel,
- Fogyatékossággal  élő  hallgatók  tanulmányai,  vizsgái során  alkalmazható  segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
- Javaslattétel  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  tanulmányainak  segítését   szolgáló  normatív  támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

Kertész Ágnes

Telefonszám: 
72/501-500/24018
Feladatai: 

Személyi segítés az alapvető szükségletek kielégítésére.


- Felhatalmazás alapján közreműködik a hallgatói érdekképviseletben.
- Segíti a közszolgáltatásokhoz, egyéb irányú szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
- Közreműködik az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában.
- Oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt tanulásmódszertani tanácsadas keretében.
- Részt vesz a hallgatók kísérésében.

Érzékenyítő programok, előadások, kurzusok szervezésében, megtartásában asszisztál egyetemen belül és kívül. 

Molnár Gyöngyi

programszervező
Telefonszám: 
72/501-500/24014
Feladatai: 

Érzékenyítő programok, előadások, kurzusok szervezése, tartása egyetemen belül és kívül.
Kapcsolattartás a releváns egyetemei szervezeti egységekkel.
Kapcsolattartás Pécsi, Baranya megyei és országos fogyatékos ügyi civilszervezetekkel
Az Esélyegyenlőségi Bizottság titkára
Pályázatfigyelés

Montag Brigitta

személyi segítő
Telefonszám: 
72/501-500/24014
Feladatai: 

- Személyi segítés az alapvető szükségletek kielégítésére
- Felhatalmazása alapján közreműködik a hallgatói érdekképviseletben
- Segíti a A15 egyéb irányú szolgáltatásokhoz való hozzájutást
- Közreműködik az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában
- Oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt
- Tanulmányokhoz, egytemi élethez kapcsolódó adminisztrációban segít. 
- Részt vesz a hallgatók kísérésében

Gergely Nikolett

személyi segítő
Telefonszám: 
72/501-500/24014
Feladatai: 

- Személyi segítés az alapvető szükségletek kielégítésére
- felhatalmazás alapján közreműködik a hallgatói érdekképviseletben
- Segíti a közszolgáltatásokhoz, egyéb irányú szolgáltatásokhoz való hozzájutást
- Közreműködik az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában
- Oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt
- Mentálhigiénés segítség nyújtás, lelki gondozást biztosít
- Részt vesz a hallgatók kísérésében

Az iroda küldetésnyilatkozata:

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékossággal élő egyetemi polgárok segítése, önálló életvitelének kialakítása és megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások, különös tekintettel az oktatási szolgáltatások elérésének segítésével, mindezt az érintettek aktív közreműködésével.

Az ellátás hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, kiemelten a felsőfokú végzettség megszerzéséhez és a munkaerőpiacra való felkészüléshez.

Az iroda feladatai:

A Támogató szolgálat feladatai elsősorban a PTE fogyatékkal élő hallgatóinak támogatás nyújtása, a tanulmányok, a szállítás, segítségnyújtás, a mentálhigiénés és egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás, a közösségi élet és a munkaerőpiaci lehetőségek terén. 

A Szolgálat segítséget nyújt az órai jegyzetek digitalizálásában, speciális eszközök kölcsönzésében, könyvtárhasználat segítésében, mikrobusza a fogyatékkal élők rendelkezésére áll. A szolgálat célja a fogyatékkal élő hallgatók lelki egészség elősegítése, és megőrzése, ennek érdekében a mentálhigiénés szakember, prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat, valamint a szolgálatot igénybevevők állapotváltozásának észlelése, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítja. 

A munkaerő-piacon, álláskeresés kihívásaira való felkészítési programok szervezése, lebonyolítása, állásajánlatok gyűjtése, közvetítése valamint közös programok szervezése az integráció elősegítésének érdekében.

Levél Csapda