Sportiroda

Az iroda munkatársai: 

Hári József

irodavezető
Telefonszám: 
72/501-500/12770
Feladatai: 

Felel az iroda teljeskörű, költséghatékony működéséért;

koordinálja a Sportmentorprogramot;

megtervezi és irányítja a PTE sportnaptárában rögzített eseményeket;

részt vesz a PTE PEAC szakmai irányításában;

az OIG vezetői értekezletein képviseli a Sportirodát;

kapcsolatot tart a város sportegyesületeivel, kommunikálja a PTE sporteredményeit.

Halmos Zoárd

szabadidősport referens
Telefonszám: 
72/501-500/12770
Feladatai: 

A PTE OIG Sportiroda adminisztrációs feladatainak ellátása;

közreműködés a PTE sportstratégiájának előkészítésében;

kapcsolattartás a PTE szervezeti egységeivel és Pécs Város sportcélú szervezeteivel, egyesületeivel;

az egyetemi kettős életpálya modell, a mentorálási, tutorálási rendszer kidolgozása;

egyetemi szabadidő- és versenysport koordinációja; az egyetem szabadidősport rendezvények szervezése, kommunikálása;

szabadidősport szervezők munkájának koordinálása;

hallgatók sportolási szokásainak  felmérése.

Orosz Gábor

versenysport referens
Telefonszám: 
72/501-500/12770
Feladatai: 

A PTE OIG Sportiroda adminisztrációs feladatainak ellátása;

közreműködés a PTE sportstratégiájának előkészítésében;

kapcsolattartás a PTE szervezeti egységeivel és Pécs Város sportcélú szervezeteivel, egyesületeivel;

az egyetemi kettős életpálya modell, a mentorálási, tutorálási rendszer kidolgozása;

a PTE hallgatóinak, csapatainak nevezése, szervezési feladatainak ellátása a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságokra;

a PTE versenysportolói által elért eredmények összegyűjtése, kezelése, kommunikálása;

a MEFOB, illetve egyéb versenyeken induló sportolók felkészítésének megszervezése, edzés lehetőségeinek biztosítása.

Az iroda küldetésnyilatkozata:

A PTE OIG Sportiroda első számú célja a magas szinten sportoló, válogatott egyetemi hallgatók mentorprogramjának elindítása. További célunk az egyetemi tömegsport események számának és minőségének javítása és ez által a "minden nap sportolok" irányelv teljesítése. Küldetésünk továbbá, hogy az egyetemen már aktívan sportoló hallgatókat minél nagyobb számban kapcsoljuk be az országos egyetemi és főiskolás bajnokságok rendszerébe. 

Célunk a továbbiakban is, hogy a programban elért eredményeinket fenntartva, azok kommunikációján javítva, a sport területén magas színvonalú szolgáltatást biztosítsunk az Egyetem polgárainak. Munkánkkal, szervezettségünkkel, programjainkkal is emelni kívánjuk a PTE ismertségét, hírnevét, tekintélyét, segítve annak beiskolázását és a sporton keresztül erősítve marketing tevékenységét. 

Rendkívül fontos feladatunknak tekintjük a jövőben is, hogy sérült hallgatóink, egyetemi polgáraink sportolási lehetőségeit előteremtsük, segítsük, támogatva ezzel a parasport mozgalmat.

Rendezvényeinkkel boldog, küzdeni tudó, de egymást minden körülmények között tisztelő hallgatókat kívánunk nevelni. Nagy tervünk az, hogy eseményeink a hallgatókon kívül az egyetem polgárai, oktatói, vezetői, dolgozói számára is programokat nyújtsanak. 

Szeretnénk, ha a  PTE Sportirodája nem csak a sport rendezvények szervezését jelentené az Egyetem számára, hanem Irodánk lenne egyben a sport központja a PTE-n. 

 

Az iroda feladatai:

A Sportiroda feladata az egyetemi szabadidő- és versenysport koordinációja, rendezvények szervezése, kommunikációja a PTE hallgató számára, országos/regionális/városi versenyeken, sporteseményeken való részvételének támogatása, koordinálása és lebonyolítása. Tevékenységük között szerepel a Hallgatói sport mentor program vezetése, a sportösztöndíj folyamatának kidolgozása, koordinálása, sportmarketing feladatok ellátása, szabadidősport szervezők, a hallgatói sportirodák munkatársainak munkájának koordinálása, támogatása, szakmai képzések szervezése, a nemzetközi egyetemi sporteseményeken való részvétel támogatása, valamint a PTE szurkolói csapatok szervezése, mérkőzés látogatások szervezése, koordinálása.

Levél Csapda