Pécsi Tudományegyetem

Oktatási Igazgatóság

 

 

Az iroda feladatai:

A Titkárság feladatai:

Az Oktatási Igazgatóság Titkársága ellátja
- az Oktatási Igazgatóság postázási és kézbesítési feladatait;
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos szervezési, koordinálási és adminisztratív feladatokat;
továbbá közreműködik
- az Oktatási Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, tervek, statisztikák elkészítésében;
- az oktatáselemzési feladatok ellátásában;
- az oktatással kapcsolatos koncepciók kidolgozásában és megvalósításában.

Az iroda küldetése:


Az Oktatási Igazgatóság küldetésnyilatkozata:


Az Oktatási Igazgatóság, a Pécsi Tudományegyetem oktatással, hallgatói szolgáltatásokkal és közneveléssel kapcsolatos egyetemi központi feladatokat fejlesztő, végrehajtó, illetve azokat koordináló önálló szervezeti egysége.

 

Célunk, hogy – az egységesség elveit szem előtt tartva – a hallgatókat, az oktatókat, a tanulmányi adminisztrációban és a hallgatói szolgáltatások területén foglalkoztatott munkatársainkat, valamint az Egyetem köznevelési intézményeiben dolgozókat minél magasabb színvonalon szolgáljuk, ezáltal hozzásegítsük diákjainkat, hallgatóinkat végzettségük megszerzéséhez.

 

Fontos célunk továbbá, hogy a Pécsi Tudományegyetemen oktatással és hallgatói szolgáltatásokkal foglalkozók munkáját, továbbá az Egyetem vezetésének döntés előkészítését magas színvonalon kidolgozott szabályzatokkal, eljárásrendekkel, módszertani útmutatókkal, dokumentumokkal, valamint csoportos és személyes tanácsadással támogassuk.

 

Tevékenységünkkel hozzásegítjük a Pécsi Tudományegyetemet ahhoz, hogy megvalósítsa az Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott azon stratégiáját, hogy a magyar hallgatói létszámának csökkentését megállítsa, így az Egyetem gazdasági mutatóit a minőségi tanuló és hallgató létszám stabilizálása révén javítsa.

Meggyőződésünk, hogy feladataink magas színvonalon történő ellátása a hallgatói elégedettség növelésével, valamint a munkatársak kötődésének erősítésével hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem stratégiai céljainak megvalósulásához, összességében pedig a Pécsi Tudományegyetem hírnevének öregbítéséhez.

 

 


 

Az iroda honlapja:
Levél Csapda