Pécsi Tudományegyetem

Oktatási Igazgatóság

 

 

Az iroda feladatai:

Az iroda feladatai:

A Köznevelési Iroda szakmailag előkészíti az oktatási igazgató fenntartói jogosítványai körébe tartozó feladatokat, ellátja a köznevelési intézmények fenntartásával, adminisztrációjával, gazdasági ügyvitelével kapcsolatos azon feladatokat, amelyek nem tartoznak a Kancellária feladatkörébe. A Köznevelési Iroda figyelemmel kíséri a köznevelési intézmények pedagógiai munkáját, szakmai tevékenységét, közreműködik a köznevelési intézmények létesítésében, átszervezésében, megszüntetésében. 

A Köznevelési iroda közreműködik a köznevelési intézmények szakmai munkájának irányításával és felügyeletével kapcsolatos feladatok előkészítésében, valamint a köznevelési intézményekkel kapcsolatos, a Kollektív Szerződésében foglaltak végrehajtásának ellenőrzésében.

Fenntartott köznevelési intézményeinkről bővebb tájékoztatás az alábbi linken található.

https://pte.hu/kozneveles

 

Az iroda küldetése:

Az iroda küldetésnyilatkozata:

A Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóságának Köznevelési Irodája az Egyetem fenntartói feladatainak ellátójaként elkötelezett a tanulók, a gyermekek, a pedagógusok és a pedagógusjelöltek szolgálata mellett.

Célunk, hogy magas rangú és színvonalú, egységes gyakorló köznevelési intézmények megteremtése révén a pedagógusoknak biztosítsuk a munkájukhoz szükséges szakmai, tárgyi feltételeket, a jó munkahelyi körülményeket, a pedagógusjelölteknek, a tanulóknak és a gyermekeknek a továbbtanuláshoz és az életbeli eligazodáshoz a szükséges elméleti, gyakorlati ismereteket, a pozitív tapasztalatok és minták megszerzésének lehetőségét.

Arra törekszünk, hogy az Egyetem fenntartásában működő gyakorló köznevelési intézményekkel együttműködve, magas szakmai színvonalú munkával fejlesszük és szervezzük az oktatást, megteremtsük az ehhez szükséges feltételeket, körülményeket, amelynek eredménye a gyakorló köznevelési intézmények országos rangsorban elfoglalt helyének, illetve helyi megítélésének javulásában is realizálódik.

Az iroda munkatársai:
Az iroda honlapja:
Levél Csapda