Pécsi Tudományegyetem

Oktatási Igazgatóság

Vaszari Csaba

irodavezető
Telefonszám: 
72/501-500/20170
Feladatai: 

Deklarálja azokat a munkafolyamatokat, amelyek kari, egyetemi szinten kötődnek a tanulmányi rendszer használatához.
Javaslatot tesz, a folyamatok optimális leképzésére a rendszerben.
Definiálja a rendszer, bővítési, módosítási igényeit fejlesztő felé.
Definiálja a helyileg kivitelezendő feladatokat a saját fejlesztő/ oktatásszervező felé.
Figyelemmel kíséri a törvényi és szabályzati változásokat, megfogalmazza az ehhez szükséges változtatási igényeket a rendszerben.
Szervezi, és irányítja a kötelező adatszolgáltatásokkal járó feladatokat.
Kapcsolatot tart a partnerekkel, társ szervekkel.
Vezetői döntéseket hoz meg, vezetői (közép/felső) döntéseket készít elő.
Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.

Levél Csapda