Pécsi Tudományegyetem

Oktatási Igazgatóság

 

 

Tanulmányi Rendszer Iroda

Az iroda munkatársai: 

Vaszari Csaba

irodavezető
Telefonszám: 
72/501-500/20170
Feladatai: 

Deklarálja azokat a munkafolyamatokat, amelyek kari, egyetemi szinten kötődnek a tanulmányi rendszer használatához.
Javaslatot tesz, a folyamatok optimális leképzésére a rendszerben.
Definiálja a rendszer, bővítési, módosítási igényeit fejlesztő felé.
Definiálja a helyileg kivitelezendő feladatokat a saját fejlesztő/ oktatásszervező felé.
Figyelemmel kíséri a törvényi és szabályzati változásokat, megfogalmazza az ehhez szükséges változtatási igényeket a rendszerben.
Szervezi, és irányítja a kötelező adatszolgáltatásokkal járó feladatokat.
Kapcsolatot tart a partnerekkel, társ szervekkel.
Vezetői döntéseket hoz meg, vezetői (közép/felső) döntéseket készít elő.
Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.

Marthy János Tamás

ügyvivő
Telefonszám: 
72/501-500/20121
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Szőke László Gergő

szakmai szolgáltató
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Vancsik Péter

szakmai szolgáltató
Telefonszám: 
72/501-500/20122
Feladatai: 

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához.
Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben.
Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj, stb.).
Ellenőrzi a rendszerben az adatösszefüggéseket. Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen alkalmazásra.
Tanácsadást nyújt a rendszer törvényeknek, szabályzatoknak megfelelő használatához.
Szabályzatok leképezéséhez módosításokat készít elő, specifikál, esetleg végrehajtja azokat.
A jogszabályváltozásból eredő TR verzió frissítésen túlmutató- eljárások definiálása.
Telefonos támogatást nyújt, a felhasználok számára kezelési problémák megoldásában.
Elektronikus levélben nyújt segítséget egyszerűbb feladatok megoldásában a karok részére.
Kezeli a hibabejelentő rendszert, adminisztrálja a hibák elhárítását.
Elvégzi az egyszerűbb hibák elhárítását.
Differenciálja a bejelentett hibákat.
Ellenőrzi a továbbított feladatok végrehajtását.
Felhasználói segédletek készítése, publikálása, frissítése.
Éles üzem előtt teszteli a kapott frissítéseket.
Az érvvényes szabályzatoknak megfelelően dokumentálja a rendszerben történő változásokat.
Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját.
Végrehajtja a vezetője által meghatározott egyéb fejlesztési feladatokat.
A TR-hez kapcsolódó WEB alapú űrlapok és azok tanügyi folyamatainak leképezése, fejlesztése.
A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál azok implementálásban közreműködik.
A Felsőoktatási Információs rendszerhez köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés, stb.) ellátja.

Az iroda küldetésnyilatkozata:

A Tanulmányi Rendszer Iroda – mint a Pécsi Tudományegyetem hallgatói, oktatói és adminisztrátori közösségének tanulmányi elektronikus adminisztrációs nyilvántartásáért felelős rendszerének működtetője – feladatának tekinti, hogy az egyetemi polgárság legszélesebb köre számára biztosítsa, hogy a mindennapi adminisztrációs feladataikat a lehető legkevesebb erő- és időráfordítással, precízen végezhessék. 

Célunk, hogy az egyetemi polgárok fennakadás nélkül használhassák a tanulmányi rendszert. Törekszünk arra, hogy az oktatásszervezési folyamatok integráló, rendszerszemléletű működtetésével biztosítsuk, hogy a megbízható, naprakész tanulmányi adatbázis segítse az Egyetem kötelező adatszolgáltatásait és az egyetemi vezetés döntéseinek előkészítését.

Az iroda feladatai:

A Tanulmányi Rendszer Iroda tanulmányi elektronikus adminisztrációs feladata az új hallgatók és oktatók beemelése a Tanulmányi Rendszerbe és az azzal kapcsolatos ügyintézési folyamatok koordinálása, ellátása,  jelszó- jogosultság- és kezelés kör felügyelete, az oktatásszervezéshez köthető szabályzatok, szabályok elkészítése. A FIR küldéshez kapcsolódó feladatok ellátása: adatküldés, adattisztítás, adatminőségének javítását célzó ügyrendi folyamatok bevezetése, a Tanulmányi Rendszerhez és társrendszereihez, moduljaihoz köthető intézmény specifikus és default paraméterek beállítása, ellenőrzése, karbantartása.

A Tanulmányi Rendszer Iroda a Tanulmányi Rendszerhez és társrendszereihez, moduljaihoz köthető első szintű szupport tevékenység ellátása, a beérkező hibajelzések felvétele, osztályozása, azonnali válaszadás, megoldás, vagy a feladat továbbítása a következő szolgáltatási szintre.

Levél Csapda