Pécsi Tudományegyetem

Oktatási Igazgatóság

 

 

Akkreditációs Iroda

Az iroda munkatársai: 

dr. Vaszari Judit

akkreditációs munkatárs
Telefonszám: 
72/501-500/12132
Feladatai: 

• szaklétesítésekkel, szakindításokkal, programok engedélyezésével kapcsolatos feladatok koordinálása, kapcsolattartás a kari akkreditációs felelősökkel valamint a külső szervekkel;
• a szaklétesítési, szakindítási anyagok formai ellenőrzése, segítségnyújtás a karoknak, a dokumentumok továbbítása a szükséges eljárásra;
• az Oktatási és Kredit Bizottság munkájában való részvétel, a bizottság titkári feladatainak ellátása;
• a szaklétesítés és szakindítás, engedélyezés rendjének kialakítására vonatkozó szabályzat összeállítása;
• az oktatási folyamatok minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátása;
• a Minőségfejlesztési Bizottság munkájában való részvétel;
• oktatásszervezési, oktatásstratégiai, felnőttképzési pályázatokban való részvétel, tanulmányok írása;
• Akkreditációs Iroda képviselete;

Az iroda küldetésnyilatkozata:

Az Akkreditációs Iroda célja, hogy napi szinten megszerezze és megossza az információkat intézményi és szakos akkreditációs ügyekben, dokumentumokat elemezzen, véleményezzen és állítson elő. Az Egyetem vezetésének felhatalmazásával elkötelezettek vagyunk az oktatási koncepcióval kapcsolatos tervek minél alaposabb kidolgozásában, valamint az egyetemen folyó oktatás stratégiai tervezésben és az ezzel kapcsolatos tudás megosztásában. 

Munkánk során törekszünk arra, hogy tevékenységünk a Pécsi Tudományegyetem által meghatározott stratégiai és oktatási célok mentén haladjon, az Egyetem minőségi mutatóinak fokozott figyelembe vétele mellett. Célunk, hogy koncepciókkal rávilágítsunk azokra a tényekre, amelyek módosítása nemzetközi viszonylatban is működőképes felsőoktatási intézménnyé formálhatják a Pécsi Tudományegyetemet. 

Az iroda feladatai:

Az Akkreditációs iroda feladata az oktatásra vonatkozó koncepció kidolgozása és megvalósítása. Az Egyetem szaklétesítési, szakindítási feladatait felügyeli, koordinálja, végrehajtja, kapcsolatot tart a kari akkreditációs felelősökkel, valamint külső szervekkel. A duális, felnőttképzési és iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos eljárásokat regisztrálja, közreműködik az oktatási folyamatok minőségbiztosításának feladataiban. 

Oktatásstratégiai feladatai közé tartozik többek között a képzésekkel kapcsolatos beszámolók, éves képzési tervek, statisztikák készítése, az oktatási koncepció gondozása, a koncepcióban megfogalmazott feladatok teljesülésének nyomon követése.

Szabályzatok:

A szaklétesítés és a szakindítás rendje, valamint az oktatási együttműködések és a szakok belső ellenőrzésének alapvető szabályai  a Pécsi Tudományegyetemen

A PTE oktatási együttműködéseinek szabályzata (hatályon kívül)

Oktatási együttműködési megállapodásminták

Együttműködési keretmegállapodás_minta

Átoktatási megállapodás_minta

Szándéknyilatkozat tervezet_minta

NEPTUN kérvények

Szakirányú továbbképzések - kérvény:

A szakindításhoz kapcsolódó számítási módszertan

Szakindításhoz szükséges gazdaságossági számítás

A képzési és kimeneti követelmény részei

A 2017. december 5-i előadás anyaga:

A szakindításról

 

 

 

Levél Csapda